Als gemeente vinden wij het van belang dat gemeenteleden elkaar ook in kleiner verband ontmoeten, in gemeentekringen.
Het is opbouwend voor uw/jouw geloofsleven; het is fijn om (met of zonder boekje) de Bijbel te bestuderen, elkaar te bemoedigen en naar elkaar om te zien.
Alle bestaande kringen zijn inmiddels begonnen of gaan binnenkort van start. U wordt van harte uitgenodigd deel te (gaan) nemen.
Hieronder staan de bestaande kringen.

Mocht u meer info willen (bijv. over tijden en/of deelnemers), dan kunt u bellen met André Mosselman.0297 - 329 878.

kring 1:
ouderen; 7 middagen per seizoen op vrijdag van 14.30 uur tot 16.30 uur

kring 2:
één keer in de 4 weken; laatste zondagavond van de maand

kring 3:
één keer in 5/6 weken, meestal op de maandagavond

kring 4:
om de 3/4 weken op dinsdag- of donderdagavond

kring 5:
één keer per 3 weken op donderdagavond

kring 6:
één keer in de 2/3 weken op zondagavond

kring 7:
één keer per maand; wisselende avonden

kring 8:
één keer per maand op de laatste dinsdagavond

kring 9:
komt niet (frequent) bij elkaar, maar deelnemers houden contact via een app

kring 10:
ongeveer 6 keer per seizoen op donderdagavond

kring 11:
één keer per maand; laatste zondagavond in gebouw “Irene”

kring 12:
jongeren; één keer per maand op de 4e zondagavond

Tevens is er elke maand een Bijbelkring in Zorgcentrum Aelsmeer. Voor meer informatie hierover: Eppo Kramer, tel. 0297 - 367 575.