Misschien kunt u het niet meer aan en groeien de zorgen en problemen u boven het hoofd. Voor zover het in ons vermogen ligt, willen we u graag helpen. 

Geestelijke hulp

Er zijn twee soorten geestelijke hulp:

  • U maakt zich ergens zorgen over of u heeft veel te verwerken en u wilt hierbij hulp.
  • U heeft vragen over God, over geloven en u wilt hulp bij het zoeken naar antwoorden.

In beide gevallen kunt u contact opnemen met iemand van het pastoraal team. U vindt namen en telefoonnummers als u hier klikt.

Links waar u iets aan kunt hebben (niet verbonden aan de Dorpskerk):

Praktische hulp

Draagt elkanders lasten... Dit is een Bijbelse opdracht.
De verslechterde economie in Nederland begint ons parten te spelen. Steeds meer gezinnen komen in de problemen en kunnen bijvoorbeeld hun huur
niet meer betalen, gas en licht dreigen afgesloten te worden of anderszins.Soms ook voelt men zich sociaal buitengesloten door financiële tekorten.
Het is moeilijk om daar over te praten, maar... schroom niet!
De diaconie ziet het als haar plicht om naar oplossingen te zoeken en die ook te vinden. Anonimiteit wordt absoluut gegarandeerd. We zijn er voor elkaar en willen, waar mogelijk, graag helpen. U kunt ons altijd aanspreken of bellen.
Voor meer informatie over de diaconie klikt u hier.

"Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem medemensen zijn gegeven,
tot zegen voor elkaar".

Links waar u iets aan kunt hebben (niet verbonden aan de Dorpskerk):