Wekelijkse bidstond

Elke woensdagavond is de kerk open voor gebed van 19.00-19.45 uur. Eerst kunnen we zelf lezen en bidden, daarna sluiten we af met kringgebed.  Komt u ook mee bidden? Gebed is de motor van de gemeente. Wilt u voorbede voor uzelf of een ander, belt u dan gerust naar Eppo Kramer, tel. 0297-367575.

 

Week van Gebed

Ieder jaar doet de Dorpskerk mee aan de week van gebed!

 

Overige initiatieven

Indien er aanleiding toe is, organiseert het pastoraal team een 24-uurs gebed.