Periodiek organiseert de kerkenraad bijbelstudieavonden (vaak een serie) over een bepaald onderwerp. Deze kunnen geleid worden door de eigen voorganger of door anderen. Het doel hiervan is om meer kennis en verdieping van het geloof te verkrijgen.

In 2015 zijn er twee bijbelstudieavonden geweest, op de zondagavonden 15 maart en 19 april. Op 15 maart was het thema: God werkt zijn grote dingen door onze kleinheid en gebrekkigheid heen. De Bijbel laat zien dat we God mogen dienen. Maar tegelijk wordt duidelijk dat God dienen heel vaak samen gaat met kleinheid en zwakheid op allerlei terrein. Wij zien dat vaak als een probleem. God niet! Hij kan juist dan zijn kracht tonen. Voor wie zichzelf vaak te klein, te onmachtig, te onbetekenend vindt: God wil ons bemoedigen! Op 19 april was het thema: God dienen tegen de stroom in.

In 2011 waren er vier bijbelstudies onder het thema "Psalmen leren bidden". In 2012 ging het over de bergrede, onder de titel "Meer dan het gewone" en in 2013 over "Diep wortelen: in de omgang met de HERE GOD". Alle series stonden onder leiding van ds. Westerman. De meeste bijeenkomsten zijn te beluisteren via onderstaande link.

Beluister bijbelstudies »