Periodiek organiseert de kerkenraad bijbelstudieavonden (vaak een serie) over een bepaald onderwerp. Deze kunnen geleid worden door de eigen voorganger of door anderen. Het doel hiervan is om meer kennis en verdieping van het geloof te verkrijgen.