Naar de meest recente artikelen:
Hongaarse studenten in Franeker


Felenyed

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zustergemeente Felenyed in Roemenië. Grenzend aan het dorpje Aiud ligt Felenyed, waar de gemeente van Ds. Lörincz woont en waar ook het kerkje staat.

Sinds 2007 heeft de oude predikant Ds. Zoltan Lörincz plaats gemaakt voor zijn zoon Ds. Konråd Lörincz. Inmiddels kunnen we best zeggen dat het vertrouwde contacten zijn geworden.
Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang en het renoveren van de dak- en torenconstructie van de kerk en het vervangen van de ramen van de kerk. Zo’n drie keer per jaar worden er in de gemeente van Felenyed ongeveer 70 voedselpakketten uitgedeeld onder de gemeenteleden die onder de armoedegrens moeten leven.
We voelen ons als gemeente in Aalsmeer ook geestelijk verbonden met elkaar, elke zondag bidden we voor de zustergemeente in Aiud-Felenyed. Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God.


Roemeniëcommissie

De motivatie van de Roemenië commissie die bestaat uit leden van de Dorpskerk, Oosterkerk en de Open Hof Kerk, is om met geestkracht en daadkracht er voor de gemeente in Aiud te zijn.
Uw en jouw financiële steun is daarbij onontbeerlijk en stellen we zeer op prijs. En wij zullen die financiën met grote zorg beheren, zodat het op een verantwoorde wijze zal worden besteed.
Bankrek.nr. NL81RABO0300148801 “Aalsmeer helpt Aiud”.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter Casper van der Schilden, tel. 0297 36 74 99 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De samenstelling van de Roemenië Commissie:

Casper van der Schilden, voorzitter (Open Hof Kerk)
Vuurdoornstraat 9, 1431 RM Aalsmeer, tel. 0297-367499

Paul van de Boon, secretaris (Open Hof Kerk)
Rozenhof 59, 1431 RT Aalsmeer, tel. 0297-366833

Annie van den Broeck, penningmeester (Oosterkerk)
Wilhelminastraat 1, 1432 GA Aalsmeer, tel. 0297-327220

Hedwig Overbeek, commissielid (Dorpskerk)
Van Leeuwenhoekstraat 16, 1433 BM Kudelstaart, tel. 06-48935178


Augustus 2019

Hongaarse studenten in Franeker
uit Transsylvanië, dus omgeving Aiud

Tijdens ons verblijf in Franeker met Anke en Dionijs Brugman bezochten we een Simmerjûn-college, een lezing gehouden door Prof. Dr. Ferenc Postma buitengewoon hoogleraar aan de Károli Gásparuniversiteit in Boedapest: “Wat zochten de Hongaren in het afgelegen Franeker?”.
Dit onderwerp sprak ons aan omdat we hierover in Aiud, onze Hongaars-Roemeense zustergemeente, al gehoord hadden tijdens een lezing van ds. Konrad Lorinsz. Franeker was van 1586 tot 1811 een universiteitsstad. De voornaamste reden voor de oprichting van de universiteit was “Christo est ecclesia”, "voor Christus en Kerk".
In het 226 jarig bestaan van de Academie hebben er 1200 Hongaarse studenten gestudeerd, de meeste afkomstig uit het landsdeel Transsylvanië, waar dus Aiud in ligt. In de 17e eeuw (tijdens de contra-reformatie) zochten vele protestantse studenten uit het Zevenburgse gebied hun toevlucht in Franeker, waar de calvinistische theologie tot grote bloei kwam. De kerk, adel en vermogende patriciërs brachten grote offers om de verbondenheid met het West-Europese calvinisme in stand te houden. Beurzen maakten het mogelijk voor de studenten om hier te studeren.
Admiraal Michiel de Ruyter heeft in 1676 28 Hongaarse protestantse predikanten gered. Zij waren gevangen genomen door Rooms-Katholieke Oostenrijkers en zouden op de Spaanse vloot als galeislaven worden ingezet. Nog altijd worden er bij het graf van Michiel kransen gelegd als dank en ter herinnering aan deze heldendaad. Zo ook bij de graven van Hongaarse studenten in de Martinikerk te Franeker, aan wie men nog steeds herinnerd wordt door plaquettes aan het  studentenhuis en schilderijen.
Zo weten we ons niet alleen in het geloof maar ook historisch verbonden met de kerk in Hongaars Roemenië.
Namens de Roemenië-commissie,
Casper en Marianne van der Schilden

Franeker 1Franeker 2Franeker 3Franeker 4


Paasgroet 2019

Roemenie Paasgroet 2019

Lieve Gemeente in Aalsmeer!
Het is al weer Paasfeest. Wij hadden al een mooie Palmzondag, Goede Vrijdag en nu bereiden wij voor voor morgen. Deze week hebben we ook de pakketen voor weduwen gemaakt en uitgedeeld. Zij waren blij en heel dankbaar. Zij hebben mij gevraagd om jullie te danken en wensen jullie in Zijn naam een gezegende Paasfeest en veel vreugde. Ik stuur hierbij foto's met de levensmiddelen die we hebben gekocht voor de pakketten. 
Het gaat ons goed,  de jongens zij nu ook thuis en de hele familie is samen voor het feest.
Wij hopen dat bij jullie ook alles goed is en iedereen gezond is.
Wij wensen jullie een heel mooie feest, ook een mooie kerkdienst en ook veel zegen in de familie.
Hartelijke groeten van Koni, Ildi, Péter en Dávid

Roemenie Pasen 2019 1Roemenie Pasen 2019 2Roemenie Pasen 2019 3


Paasgroet 2018
vanuit Aiud

Roemenie Paasgroet 2018


Kerstgroet 2017

Namens de Dorps -en Oosterkerk en de Open Hof Kerk sturen we Kerstgroeten naar de gemeente van Aiud en wensen we de leden daar een Gezegend Nieuwjaar. Ook deze maand kunnen de gemeenteleden Kerstpakketten uitdelen aan behoeftige bejaarden en gezinnen. Zeker nu de winter is ingevallen, zal deze aanvulling op de levensbehoeften van harte welkom zijn. We wensen hen al het goede en Gods nabijheid toe voor het komende jaar.

De Roemenië-commissie.


Paasgroet 2017

Lieve mensen in Aalsmeer,

Wij wensen Gezegende en vrogelijke Paasdagen met mooie kerkdiensten een ook vrogelijke feest in families. De levende Christus is de verband tussen ons, zijn liefde is oneindig. Het is goed om te ervaren.
En het is ook mooi om te ervaren jullie liefde. Jullie hebben ook vreugde gebracht voor veel weduwen en aarme families in onze gemeente met levenmiddel pakketten. Haartelijk dank. Erggisteren hebben we de pakketten uitgedeelt.
Ook met jullie hulp hebben we de elektriciteit in het mortuarium geinstallerd. Binnenkort kunnen we het gebouw gebruiken. (Hopen we het zal niet gauw nodig zijn.)
Wij maken met veel plezier plannen voor oktober, om zamen te vieren de 500 jaar jubileum van Reformation. Wij verwachten de ontmoeting.
Tot dan alle beste en veel zegen van God.
De levende Christus zijn met jullie allen.

Haartelijke groeten van Konrád, Ildikó, van de gemeente en kerkenraad in Felenyed.

Roemenie Pasen 2017


Kerstbezoek in Aiud-Felenyed Roemenië (2016)

Vrijdag voor de kerst gingen wij, Dik en Rina Vollmuller, Leny en Joop Piet naar onze zustergemeente in Roemenië. We stapten welgemoed in het vliegtuig op Schiphol, om het Kerstfeest in Felenyed mee te beleven. Het was al vele jaren een wens van ons en het werd een indrukwekkende Kerst. Eenmaal in Cluj aangekomen bleken onze koffers bij de tussenstop in München gebleven te zijn. Iets waar wij niet blij mee waren. Gelukkig werden ze de volgende dag bij ons hotel afgeleverd. Dus kochten we de nodige dingen en gingen met de huurauto op weg naar het hotel en daarna naar het predikantenechtpaar Konrad en Ildiko. Wij werden hartelijk ontvangen, taal is géén probleem, want zij hebben in Kampen gestudeerd. We voelden ons direct weer thuis. Vijf jaar waren we er niet geweest, maar het leek gisteren. Het zijn in al die jaren ook echt vrienden van ons geworden. Kerstavond was heel bijzonder. Eerst kwam de kerkenraad bij elkaar in de pastorie waar een gebed werd uitgesproken. Er werden groepjes van 4 à 5 man gevormd, die 10 à 12 adressen kregen om te bezoeken. Wij gingen met de dominee mee i.v.m. de taal. Bij elke woning werd een kerstlied gezongen en een gedicht opgezegd met een uitnodiging voor de kerstviering de volgende morgen. Daarna zwaaide de deur open en gingen we een moment naar binnen. Tot onze verbazing stond er op tafel een schaal met eigengebakken lekkernijen en uiteraard de nodige eigengestookte drank. Zo gingen we alle huizen langs, we kwamen koud, maar onder de indruk weer bij Ildiko in de pastorie. Wij hadden het geld van de collecte van het kerstconcert in de Dorpskerk door de Urkers meegenomen, wat een mooi bedrag was. Dit mochten we overhandigen. Hier was men zeer blij mee, ook de gemeente, want Konrad vertelde dit ook in de dienst. Zij mogen dit bedrag besteden voor voedselpakketten en een deel voor het mortuarium, wat al in aanbouw is, maar waar nog veel gebeuren moet. Er zijn daar 3 kerstdagen met veel diensten, dus we hebben veel tijd doorgebracht in de kerk. Ook een mooi kinderkerstfeest, eerste kerstdag, helemaal door de kinderen uitgebeeld. Tweede kerstdag ging de oude predikant, Zoltan, voor en als vanouds Trudy zingend aan het orgel. We hebben deze dagen met veel gemeenteleden doorgebracht en werden overal gastvrij ontvangen. Afsluitend kunnen we niet anders zeggen dan dat het een bijzondere Kerst was, zowel voor de zustergemeente in Aiud als voor ons. Ook mogen we de hartelijke groeten overbrengen aan onze gemeenten en allen een gezegend Nieuwjaar toewensen.

Dik en Rina Vollmuller, Leny en Joop Piet 


Kerstgroet 2016 

Het is weer Kerst en deze keer het verband tussen onze gemeenten is nog duidelijker door de feit, dat wij kunnen nu met Joop, Lenie, Dik en Rina zamen vieren. Een keer hebben weRoemenie_Kerst_2016_a.jpeg ook een Paasfeest zamen geviert (Casper en Mariannae). Deze Kerst zal zeker ook een mooie feest zijn. Wij hebben al de voorbereidingen gedaan. Vorige week hebben we al de kerst pakketjes klaar gemaakt en uitgelevert voor weduwen en arme mensen, alzo door jullie hulp deze menzen zijn weer heel blij en dankbaar. Deze week hadden we voorbereidingen met kinderen voor de kinder feest. Gisteren zijn Joop, Lenie, Dik en Rina aangekomen en wij hadden al een mooie avond zamen. Vanavond gaan we met 4 groepen oudelingen bij de families om de goede boodschap door te geven met kerst liederen (de families van Aalsmeer komen ook mee). Morgen kerkdienst met avondmaal en daarna avondmaal voor zieke mensen. Om 17 uur is de kinder-kerstfeest. Tweede en derde Kerstdagen zijn ook kerkdiensten (tweede dag ook in mijn tweede gemeente: Coltesti - Torockószentgyörgy). Alzo wij kijken uit naar een druke maar mooie Kerst feest.

Wij wensen ook aan jullie, aan Oost Europa Commissie en aan gemeenten in Aalsmeer gezegende Kertfeest en mooie Nieuw Jaar 2017 en wij verwachten ook de ontmoeting  met de jubileum van Reformatie in october.

Nog eens veel dank en veel zegen,
hartelijke groeten,
ook namens gemeente en kerkenraad in Felenyed
Konrád en Ildikó

Roemenie_Kerst_2016_b.jpegRoemenie_Kerst_2016_c.jpegRoemenie_Kerst_2016_d.jpeg


Paasgroet Aiud

In een kort briefje bedanken Konrad en Ildiko namens de gemeente te Aiud-Felenyed ons voor de paaskaart en de pakketten die zij namens onze gemeente gereedmaken en uitdelen konden. Zij lieten weten dat ze veel aan de gemeente te Aalsmeer denken en wensen ons gezegende paasdagen met mooie kerkdiensten en veel gezelligheid met familie en gemeentelden toe. Namens de Roemenie commissie, Casper van der Schilden


Roemenië Aiud-Felenyed (maart 2016)

Deze maand kregen we een brief van Konrád en Ildikó,het predikantenechtpaar uit Aiud. Gelukkig gaat het goed met de familie Lõrincz. Zij schreven dat het minder goed gaat met het meisje dat enkele jaren geleden al problemen met haar nieren had. Zij is voor onderzoek naar Hongarije, ook haar vader is ziek.Zij proberen de familie te helpen waar nodig is. Men is bezig aan de bouw van een mortuarium op de begraafplaats. Het dak zit er op en zodra het weer het toelaat kan men verder werken.                                                                         
Konrád liet ook weten dat ze deelnamen aan een conferentie in Hongarije ter voorbereiding van 500 jaar reformatie. En volgend jaar hebben Aiud en Aalsmeer  al 25 jaar contact met elkaar! Misschien leuk om te vieren? We krijgen de hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst van Konrád, Ildikó en de gemeente van Aiud.                                                                             

De Roemenië-commissie heeft een Paasgroet uit naam van de kerken van Aalsmeer gestuurd. Namens de R-cie., Casper van der Schilden.


Nieuwjaarsgroet (januari 2016)

Lieve vrienden,

het is weer Kerst. Wij voorberijden nu, om te gaan met oudelingen naar families van Felenyed van onze gemeente, om de goede bericht toe te brengen. Het is mooi om te ontmoeten, en om te zien veel menzen die zijn dankbaar voor jullie hulp. Wij (met diakenen) hebben weer paketjes gemaakt voor kerst voor weduwen of arme families. Dat gebeurde voorige week. Kinderern morgen krijgen paketjes met de feest. hopelijk het zaal mooi zijn. Met de morgen dienst zullen we avondmaal vieren. En naturlijk denken we aan jullie, aan de gemeente in Aalsmeer.

Doe de goerten aan idereen.

Gezegende Kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!

Alle beste:

Konrád en Ildikó

515201 Felenyed (Aiudul de Sus)
Gh. Lazar 19 Fehér megye (Alba)
0744663315
http://www.facebook.com/aklorincz
www.facebook.com/feleny
www.facebook.com/torockosztgyref
http://www.nre.ro

 Dia1Dia5Dia2


Paasgroeten (april 2015)

Liefe vrinden,

toen ik de brief ontvang van Marianne en Casper, ik was bezig om e-mail te schrijfen. Allereerst wil ik nog eens dank zeggen voor fotos met kleinkinderen. De groep van Ildi heeft gewonnen en op 20 april gaan ze naar Brussel voor 3 dagen.
Diensdaag hebben de diakenen de levensmiddel paketten gemaakt. Dat is altijd gezellig. Namens de gemeente wil ik heel haartelijk danken de hulp van gemeenten in Aalsmeer en speciaal het werk van Roemenie commissie. Jullie liefde betekend veel voor ons. Haartelijke groeten en een mooie en gezegende Paasfeest voor idereen.  Ik stuur een paar fotos. 

God zegen jullie!
Haartelijke groeten van Konrád, Ildikó en de gemeente.

Aiud Felenyed Pasen 2015 4

Aiud Felenyed Pasen 2015 1Aiud Felenyed Pasen 2015 2Aiud Felenyed Pasen 2015 3


Kerstgroeten (maart 2015)

Liefe mensen,

het is weer kerst tijd, maar hier is geen sneuw en geen koud. Toch Kerst is altijd mooi. 

Vorige week hebben we de kerst pakketten klaar gemaakt voor weduwen en oude mensen. Idereen was heel bli en zij hebben dank zeggen tegen jullie en zij wensen aan jullie vrolijk Kerst feest en veel gezondheid . Waren 64 levensmiddel pakketten met veel dingen darin. Kinderen krijgen ook kerst pakketten op erste kerstdag avond (en deel was gefinanceerd van jullie hulp). Daar is een kinder kerstfeest en zij spelen een stuk van de bijbelze verhal van geborte van Jezus. Ik hoop het zal mooi zijn. 

Wij hebben de projektor gekocht en ook en paar keer al gebruiken. Het is een heel goede hulp. Wij gebruiken met catechisatie, met jeugd (nu hebben we een klijne maar goede groep), met de kinder bijbelweek, maar okk met agape, bijbelstudie en andere gelegenheiden. Soms in kerk ook.

Nog eens heel haartelijk bedankt voor steuning van Aalsmeer. Jullie betekenen veeel voor ons. 

In onze naam, in naam van diakonaal groep, van kerkenraad en van hele gemeente wensen we heel mooie feestdagen, een Kerst vol met liefde van Jezus en veel gezondheid in het nieuw jaar. Alsjeblieft doorgeven aan Roemenie Commissie en aan hele gemeente.

God zegen jullie! 

Haartelijke groeten van:
Familie Lőrincz - Konrád en Ildikó


Paasgroeten uit Aiud Felenyed, Roemenië (april 2014)

Van Konrád en Ildikó ( de predikant van Aiud Felenyed en zijn vrouw)kregen we vorige week de beste Paaswensen gestuurd. Ze uitten hun dankbaarheid voor het geld dat ze toegestuurd kregen van de diaconie van de drie gemeenten te Aalsmeer, waarvan ze 70 voedselpakketten hebben klaargemaakt. Zie foto’s! Het merendeel is al weggegeven en de ontvangers zijn heel dankbaar daarvoor, ook de geestelijke ondersteuning betekent veel voor ze. Met Konrád en Ildicó gaat het goed, net als met Trude en Zoltán, de ouders van Konrád en net zo met de zonen Peter, die bouwkunde studeert in Cluj, en David, die 14 is en vorig jaar geloofsbelijdenis heeft gedaan. Namens de gemeente te Aiud Felenyed gezegende Pasen en de hartelijke groeten gewenst door Konrád en Ildico.

 roemenie2014-3 roemenie2014-4roemenie2014-5


Bericht uit Aiud Felenyed, Roemenië (januari 2014)

Onlangs kregen we een brief van Konrád en Ildicó, de predikant en zijn vrouw, waarin ze ons informeren over het diakonale werk in Felenyed, gesteund door Aalsmeer. Scékely Gyzözö heeft hulp gekregen tijdens zijn ziekbed. Helaas is hij op 28 oktober overleden op 24-jarige leeftijd, de familie heeft steun gekregen voor de begrafenis, daarnaast heeft zijn grootmoeder (Katona Gizella) ook extra ondersteuning gekregen.. Een paar weken later werd Kolcsär Boglärka , een meisje van 16 jaar oud, heel erg ziek. Eén van haar nieren functioneerde niet. Na een moeilijke operatie gaat het beter, maar de mogelijkheid blijft dat er nog een operatie volgt indien de overgebleven nier niet goed functioneert. De familie die erg arm is wordt geholpen met geld van de Roemenië-commissie. De woensdag voor Kerst hebben de diakenen levensmiddelenpakketten voor 65 weduwen en armen gemaakt. Deze keer waren de pakketten groter, omdat een familie uit Felenyed 210 kg. meel heeft gedoneerd. Konrád is hier heel blij mee, hij noemt het de eerste vruchten van het voorbeeld van de Roemenië-commissie. Daarnaast is er € 50,00 aan kinderkerstpakketten besteed, de rest is door de ouders betaald, en ook hiervoor werd gedoneerd door andere gemeenteleden. Een gehandicapte vrouw, die al eerder hulp kreeg, Scékely Ildikö heeft een brief en een gedicht geschreven ,waarin zij de gemeenten in Aalsmeer veel gezondheid toewenst. Helaas was er geen vertaling hiervan. Zij wenste ieder gezegende Kerstdagen en veel blijdschap voor het nieuwe jaar, met heel veel liefde. Ook Ildicó en Konrád wensen de gemeenteleden veel zegen toe.
De Roemenië-commissie heeft al 22 jaar contact met de gemeente te Aiud –Felenyed en doneert regelmatig medicijnen en voedselpakketten. Daarnaast werden op kosten van de commissie o.a. dubbele ramen geplaatst in kerk- en bijgebouwen. De commissie bestaat uit Annie van den Broeck, Paul van der Boon, Joop de Vries en Hedwig Overbeek .We hopen ook dit jaar weer op een gezegende samenwerking,

Namens de Roemenië-commissie, Casper van der Schilden


Pasen 2013

2013 Paasgroet

Allereerst willen we haartelijk danken in naam van onze gemeente,

in naam van kerkenraad en in naam van diakonaal commissie het hulp wat wij van Aalsmeer hebben ontfangen.

Deze week hadden we kerkenraad en hebben we beslissen, als krijgen we 4 keer per jaar diakonaal hulp, twe keer maken we levensmiddelen pakketten voor weduwen en twe keer gebruiken we het bedraag om te hulpen de zieke mensen met medicijnen, dure behandelingen of financieel problemen. (Bijvoorbeeld nu hebben we een oude vrouw, wie is gevallen en had een dure operatie).

Gisteren de diakenen hebben de pakketten klaar gemaakt en de meeste paketten zijn uitgeleverd. Weduwen zijn heel dankbaar en denken aan jullie met veel zegen. Ik beloofde aan de diakenen dat ik zal gezegende Paasfeeest wensen aan jullie.

Ook danken we haartelijk het geld voor ramen en deurs bij pastorie. Het hele pastorie ziet beter uit nu. Reparaties zijn ook klaar.Voor de feest de nieuwe poort van de kerk zal ook klaar zijn (van hout) en ziet goed uit met de nieuwe hek. Daar is ook veel werk gedaan. (Kregen we ook iets hulp van de staat) - ik stuur ook een photo.  

Wij wensen aan jullie, aan Roemenie Commissie en aan gemeente in Aalsmeer veel zegen en veel vreugde voor Pasen."De Heer is waarlijk opgestaan" (Luc 24,34) 

Haartelijke groeten van Konrád, Ildikó, Pétzer, Dáviden de gemeent

nieuwe poortpakketten maken 2013 1pakketten maken 2


Nieuwe ramen

Liefe Rina en Dik

5 Ramen van de pastorie zijn klaar, ze zijn op zijn eigen plaats, en het is al betaald voor de vakman. Zijn ze niet alleen mooi maar ook heel goed en praktisch. Dat merken we zeker winter met de verwaarming. En het is ook veel veiliger. En die zijn op de front van het gebouw. Het heele gebouw is verandert, ziet veel mooier uit. Zonder jullie hulp konden we noit zo goede ramen laten maken.

Ik heb gevraagd de vakman, hij kan deze winter maken de rest van de ramen. Winter hij heeft weinig werk. Als zware winter is, dan kunnen we later inzetten. Hij kan in januari de ramen klaarmaken. Alzo haartelijk dank voor de gemeente in Aalsmeer. 

Ik hoop dat jullie zijn goed gezond. Wij wensen aan jullie veel zegen.
De groetjes aan idereen!
Konrad en Ildiko

2 oude raam3 niuwe raam4 ramen


Kerst 2012

Wij wensen ook een heel mooie kerstfeest en een gezegende nieuwjaar.

Ik stuur ook photos met diakenen. Wij hebben zamen 77 levensmiddel pakketten gemaakt en uitgeleverd voor weduwen en aarme mensen. Zij waren heel dankbaar. Ik heb ook nog geld gegeven voor mvw Katona, en ook voor haar klijnzoon (Szekely Gyozo 22 jaar oud), wie moet nog voor maanden in ziekenhuis blijfen. De dokters dachten dat ze tuberkulose heeft, maar dat is nog niet zeker. Hij heeft ook andere gezonds problemen. Hij heeft echt nodig voor hulp. De familie was ook heel dankbaar. (Van jullie hulp hebben we ook zijn verzekering betaald - dat had ze niet - om te kunnen in ziekenhuis blijfen). 

Szekely Ildiko heeft ook een brief geschrefen aan jullie, een gedicht. Jammer dat ik kan niet gedichten vertalen, maar ik schrij de essentie.

"Kerst is de feest van liefde. De licht van de stern van Betlehem zal verwarmen de hart van mensen om te kunnen helpen voor arme mensen.Ik wil alles danken aan jullie, dat jullie denken aan ons bij deze feest van zo ver weg, en julle geven voor ons hoop, dat maakt ons blij. Wij bidden aan Jezus om aan jullie gezondheid en veel kracht te geven in jullie werk. Prettige Kerstfeest en een mooie en blije nieuw jaar.Ik wens feel geloof, hoop en liefde. Met veel lievde: Szekely Ildiko, en gereformeerde golofige vrouw van Felenyed".

Wij groeten haartelijk de hele gemeente, de Roemenie Commissie en alle kenissen.

Veel zegen: Konrád, Ildikó, Péter en Dávid