Onze gemeente heeft een band opgebouwd met de Joodse bewoners van een dorp in Israël, genaamd Yitav. Van beide kanten vinden we het fijn om bij elkaar betrokken te zijn. We hopen als gemeente te mogen groeien in ons zicht op Gods plan en Gods belofte met het volk Israël. Daarnaast willen wij invulling geven aan hetgeen in het beleidsplan is omschreven over onze band met Israel en het Joodse volk.

De werkgroep Israël bestaat uit de volgende personen:

  • Paul Stroes
  • Edjan Westerman
  • Sjoerd den Braber
  • Wilco en Emmie den Breejen