Kids for God is een kinderkoor voor kinderen van de basisschool leeftijd. Het kinderkoor is ontstaan omdat een groot aantal kinderen het ontzettend leuk vindt om te zingen. We willen hen uitdagen om nieuwe liedjes te leren maar ook om muziek te maken. Hiermee wordt de eerste basis gelegd om uiteindelijk wellicht in een tienerband of tijdens de zondagsdienst in de band te kunnen zingen als ze oud genoeg zijn.
Op acht tot tien zondagen per jaar wordt er met het kinderkoor geoefend en natuurlijk laten we dit ook in de kerk horen. Gezocht wordt naar nieuwe liedjes die aansluiten bij de leeftijd en beleving van de kinderen.
Niet alleen zingen is belangrijk maar ook musiceren. We proberen kinderen te motiveren een muziekinstrument te gaan bespelen en als ze dat goed genoeg kunnen, mogen ze in de band van het kinderkoor mee doen.

Tijd: zondag 10:00 uur - 11:30 uur (volgens rooster)
Locatie: Gebouw Irene
Informatie: Tineke van Dam 0297 - 269 612 of 
Jeanne Sparnaaij 06 - 13 27 26 75.