Vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer worden sinds 1945 christelijke jeugd- en kinderkampen georganiseerd.
Website: www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl