Vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer worden er sinds 1945 christelijke jeugd- en kinderkampen georganiseerd. Website:  www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl