Eindelijk! We gaan weer beginnen met catechese voor 12 tot en met (ongeveer) 15-jarigen. Diegenen die ook ’s zondags naar de 10R-kring gaan, of ’s zaterdags naar de 10R-club.
Wil je meer leren over Bijbel, wil je meer leren over wat er in de Bijbel staat, kom dan op maandag 15 oktober naar Achterom. We beginnen om 19:00u en we stoppen om ongeveer 19:45 uur. De jongerencatechese is eens per twee weken: de eerste keer op 15 oktober, dan op 29 oktober, 12 november, 26 november en 10 december. Totaal dus 5 keer in dit kalenderjaar.
Goed, we zien jullie graag deze dagen om 19:00 uur in Achterom.
Nees en Theo