Voor de organisatie van de kerkdiensten en alles wat daarmee samenhangt, opent u eerst het menu "DIENSTEN" en daarna kiest u "Organisatie".