Kerkbalans logo miv 2018

Hier vindt u informatie over de jaarlijkse actie Kerkbalans, één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze gemeente. Voor 2018 kunt u uw toezegging ook digitaal doen. Lees hieronder verder over kerkbalansactie 2018.

Kerkbalans 2018: “Geef voor je kerk”

Onder het motto “Geef voor je kerk” wordt ook in 2018 weer in Aalsmeer de actie Kerkbalans gehouden. De kerk wil een plaats zijn die wijst op God en Zijn liefde, en hiermee inspiratie meegeeft voor het leven van alle dag. Samenkomend rond het Woord, in samenzang of gebed, in het gesprek of met een hand op een schouder in het uitdelen van de bloemen na de dienst of de toevallige ontmoeting op straat: De kerk leeft! Voor het functioneren van de kerk zijn vele mensen actief, zowel predikanten als medewerkers als vrijwilligers. Onze kerkgebouwen zijn het dak boven ons hoofd, een beetje ons huis. Om dat alles ter beschikking te hebben, is geld nodig. Geld voor salarissen, voor onderhoud, voor verwarming en licht. Daartegenover moeten inkomsten staan, waarvan de opbrengst van de actie Kerkbalans een groot deel uitmaakt. We hopen dus van harte op uw en jouw bijdrage, waarvoor we u en jou van te voren zeer danken!

Hoe kunt u bijdragen?

Om bij te dragen zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Deelnemen aan Kerkbalans online, dat ook dit jaar weer wordt aangeboden. Klik hier voor toegang tot het online formulier. Makkelijk voor u en prettig voor de vele vrijwilligers die elk jaar weer Actie kerkbalans uitvoeren!
  • Schenken op basis van een onderhandse of notariële akte. Klik hier voor een toelichting.
  • Deelnemen aan de normale Actie Kerkbalans in het begin van 2018. U ontvangt een toezeggingformulier op de gebruikelijke wijze als u geen gebruik maakt van de beide andere mogelijkheden.
  • Overmaken van uw bijdrage aan de kerk op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Hervormde Gemeente Aalsmeer onder vermelding van Kerkbalans 2018.

Belastingaftrek wanneer?

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Indien u schenkt per notariële of onderhandse akte, bestaan aanvullende mogelijkheden tot belastingaftrek.  

Vul het toezeggingsformulier in