De Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaat uit de wijkgemeenten Dorp en Oost.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit leden van de twee wijkkerkenraden. Men vergadert 6 maal per jaar en bespreekt die zaken die kerkordelijk tot het takenpakket behoren. Tevens worden de onderwerpen besproken, welke door de wijkkerkenraden worden aangedragen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

De Algemene kerkenraad is als volgt samengesteld:

dhr. P. Kersloot (Ouderling Dorp) voorzitter a.i.

dhr. B.W. Vollmuller (Ouderling Oosterkerk) scriba a.i.

ds. M. Zandbergen, (Predikant Oosterkerk)

ds. G. de Ruiter, (Predikant Dorp)

dhr. P. van de Velde (Diaken Dorp)

dhr. P. Kerstloot (Ouderling Dorp)

dhr. B. Sparnaaij (Jeugdouderling Dorp)

dhr. J. van Dongen (Kerkrentmeester Oosterkerk)

dhr. E. Overbeek (Kerkrentmeester Dorp)

dhr. R. Schreuders (Diaken Oosterkerk)

Het adres van de Algemene Kerkenraad is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad vallen o.a. de redactie en inhoud van het kerkblad, de Hervormde Jeugdraad, de Christelijke Jeugdkampen. het preekbeurtenrooster (in overleg met de predikanten) en daarmee het vaststellen van de kerkdiensten, het maken van het collecterooster, een gezamenlijke verkiezingsdatum, studieverlofregeling voor de predikanten, het vaststellen van de beleidsplannen. de jaarrekening en begroting van de Diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Hierbij wil de AK de gemeente informeren over de wijzigingen in de plaatselijke regeling AK 2019: Plaatselijke regeling Aalsmeer 2019.