In het Team Diensten zit de eigen voorganger, de contactpersoon die het preek- en organistenrooster opstelt en vertegenwoordigers uit de muziekgroep. In dit team worden de grote lijnen uitgezet voor de diensten en vinden evaluaties plaats. Tevens wordt het afgesproken beleid betreffende de diensten bewaakt.

Contactpersoon: Piet Kreeft, tel. 0297-347205.