Binnen de Dorpskerk kennen we ‘oudsten voor rouw- en trouwdiensten’. Zij zijn aangesteld vanuit het verlangen om de betrokkenheid van de gemeente en de kerkenraad zichtbaar tot uitdrukking te brengen in rouw- en trouwdiensten. De meeste kerkenraadsleden doen overdag namelijk betaald werk en dat maakt het moeilijk om bij zulke diensten aanwezig te zijn.

Oudsten voor rouw- en trouwdiensten worden aangezocht, aangesteld en ingezegend voor hun taak door de kerkenraad, na overleg en overeenstemming met het Pastorale Team.

Wanneer een rouwdienst/uitvaart of een huwelijksdienst gepland en voorbereid wordt, neemt de voorganger of het Pastorale Team contact op met alle aangestelde oudsten voor rouw- en trouwdiensten en overlegt met hen over de vraag wie van hen bij de komende dienst aanwezig zal zijn.

dit