De koster is verantwoordelijk voor praktische zaken voor, tijdens en na de diensten. De koster zorgt voor het openen en sluiten van de kerk, het luiden van de klok, het vegen van sneeuw, het klaarzetten van water voor de spreker, etc. De kosters rouleren in een team.

Peter Verhoef is aangesteld als zogenoemde "kerkbewaarder". Hij ziet erop toe dat alles binnen het kerkgebouw op orde is en regelt het kostersrooster. Zijn telefoonnummer is 0297-366 365.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 36 63 65