De bloemen in de dienst worden na afloop geschonken aan ouderen (80+) die hun verjaardag vieren, naar gemeenteleden die een jubileum vieren, naar zieken of naar anderen die een bemoediging of felicitatie verdienen.

Contactpersoon voor de bloemen  is Toos Hogenkamp, tel. 0297-322269.

Als er een gastpredikant voorgaat, wordt aan hem een voorbedebriefje gegeven. Op dit briefje staat voor welke mensen en situaties wij graag willen dat de predikant voorbede doet.

Contactpersoon voor het voorbedebriefje is Jannie Kramer, tel. 0297-367575.