Een aantal gemeenteleden heeft de taak om bij calamiteiten in de kerk op te treden en de mensen zonodig veilig de kerk uit te leiden.