Op zondagochtend is onze Here Jezus Christus uit de dood opgestaan. Wat geweldig dat we mogen weten dat ook voor ons de dood niet het einde betekent, maar dat we door het geloof in Hem voor altijd in zijn nabijheid mogen leven. Daarom vieren we dit elke week op zondagochtend in de Dorpskerk met muziek en woorden, waarin we God en elkaar willen ontmoeten.

gebouwen

Adres Kanaalstraat 12, Aalsmeer (in het verlengde van de Zijdstraat)
Tijd : Elke zondagochtend van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur (vanaf 9.50 samenzang)
Kinderen : Zie oppasdienst, peuternevendienst en kindernevendienst.
Koffie : Koffie en thee na afloop van de dienst in gebouw Irene, direkt naast de kerk.

Eerste indruk

In onze dienst is er plaats voor zowel psalmen en liederen uit het Liedboek, begeleid door het orgel, als moderne praise, onder leiding van de band. Tien minuten voor de dienst beginnen we al met het zingen van evangelische liederen. Kent u ze niet? Geen probleem, alle liederen worden duidelijk op een scherm geprojecteerd en er is zangbegeleiding.

Het Woord van God heeft een centrale plaats in de dienst, door bijbellezen en prediking. We gebruiken soms de NBG-vertaling van 1951 en soms de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De teksten die gelezen worden, worden op het scherm geprojecteerd.

Er zijn twee collectes, één tijdens de dienst en één bij het verlaten van de kerk. De eerste collecte is altijd voor 80% voor kerk en beheer en voor 20% voor de diaconie. Het doel van de deurcollecte wordt afgekondigd. Als u vaak zonder kleingeld zit, dan kunt u gebruik maken van collectebonnen. Voor meer informatie hierover klikt u hier.

Na de dienst is er gelegenheid voor een gesprek en/of een gebed met iemand van het pastorale team. Deze persoon staat dan aan de kant van het orgel.

Speciaal voor de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer is de dienst elke week mee te beleven in de grote zaal van het zorgcentrum. Er is een live videoverbinding met de Dorpskerk en alle liederen worden ondertiteld, zodat u mee kunt zingen. Er is ook een ambtsdrager aanwezig in de grote zaal. Deze bijeenkomsten duren uiterlijk tot 11.30, ook als de dienst in de Dorpskerk uitloopt. Voor enkele foto´s: klik hier.
Tevens verzorgt onze gemeente op vrijdagmiddag een weeksluiting in het zorgcentrum.

zingen met band