Kalender

Categories
Bekijk per categorie
Paasmiddag voor senioren
Donderdag 18 April 2019, 14:30 - 16:30
Wij willen met elkaar het lijden en sterven van onze Here Jezus gedenken. Maar ook zijn opstanding, opdat een ieder die in Hem gelooft een eeuwig leven mag ontvangen. Zo groot is Gods Liefde.
We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze middag.
Graag zien wij u dan.
Hartelijke groet namens de vrouwenraad, Rina.
Locatie Gebouw Irene