Kalender

Categories
Bekijk per categorie
Aalsmeer zingt in de Dorpskerk | Ds. S. Zijlstra, Heemstede | Hugo van der Meij (orgel), Bertus Buijs (piano), Hanah Leegwater (dwarsfluit)
Zondag 06 Mei 2018, 18:30 - 19:30

Op6 mei om 18.30 uur staat de tweede zangdienst in het kader van ‘Aalsmeer zingt’op het programma.

Erwordt deze keer medewerking verleend door de bekende jonge Katwijkse organistHugo van der Meij en er is medewerking van Bertus Buijs op de piano en HannahLeegwater op dwarsfluit, beiden uit de Dorpskerk.

Hetbelooft wederom een mooie dienst te worden met een afwisselend programma vanliederen uit de diverse bundels. Tevens zullen er een aantal muzikaleintermezzo’s te horen zijn op zowel orgel, piano als dwarsfluit waaronder eenimprovisatie over ‘k wil U o God mijn dank betalen. De dienst zal onder leidingstaan van ds. S. Zijlstra uit Heemstede.

Ubent van harte uitgenodigd om 18.30 uur in de Dorpskerk in Aalsmeer.

Komtallen!

Locatie Dorpskerk