Kalender

Categories
Bekijk per categorie
Kerkdienst | Ds. G.H. de Ruiter, Aalsmeer | Gedachtenisdienst | Voorbereiding Avondmaalsviering
Zondag 25 November 2018, 10:00 - 11:30
Deze herhaling is een uitzondering op het normale herhaalsysteem
Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de dienst noemen we de namen van de overledenen en er is een moment van stilte. Op die manier hopen we met elkaar onze gevoelens van verdriet en gemis, maar ook van dankbaarheid en hoop te kunnen delen.
In deze gedachtenisdienst lezen en overdenken we psalm 103. Een lied over gezondheid en ziekte, leven en sterven... en Gods liefde verdwijnt nooit. Gods zorg gaat niet alleen uit naar onze dierbare, maar ook naar ons als hun nageslacht. Hoe bijzonder is dat.
Ds. Gert de Ruiter